Tietosuojaseloste

 

Tämä on JMK Ravintolat Oy:n henkilötietolain (10 §: vaatimus laatia ja julkaista rekisteriseloste ja 24 §: velvoite informoida tietosuojakäytännöistä) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 22.4.2020.

Viimeisin muutos 22.4.2020.

 

 1. Rekisterinpitäjä

JMK Ravintolat Oy

Osoite: Turuntie 10, 13130 Hämeenlinna

 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Jonne Koskimies

Puh: 0442833121

Email: info@vanhanalle.fi

 

 1. Rekisterin nimi

JMK Ravintolat Oy:n asiakasrekisteri

 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu sekä rekisteröidyn antama suostumus.

JMK Ravintolat Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään JMK Ravintolat Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen esim. asiakaspalautteiden ja kehitysideoiden kautta (oikeutettu etu) sekä kohdennettuun markkinointiin (rekisteröidyn antama suostumus).

 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. JMK Ravintolat Oy:n asiakasrekisteri voi sisältää̈ seuraavat tiedot:

henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), asiakkaan antama palaute tai kehitysidea.

 

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä verkkosivuston käytöstä, ks. tarkemmin kohta ”Evästeet”.

 

 1. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi vieraillessasi verkkosivuillamme.

Käytämme sivustolla kolmannen osapuolen evästeitä, joita käytetään muun muassa sinua kiinnostavan markkinoinnin kohdistamiseen sinulle. Käytämme tällaisia evästeitä, jotta voisimme paremmin kohdentaa mainoskampanjoitamme.

Mainonnan kohdentaminen

Kohdennettua uudelleenmarkkinointia varten bulldogbarriihimaki.fi –sivuilla on seurantakoodit alla mainituille palveluille:

Retargeting-mainonta Sanoman verkostossa: Markkinoinnin kohdentamista varten rikastavaa tietoa, jonka avulla markkinointikampanjat näytetään tai ei näytetä.

Hakusanamainonta Googlella: Markkinoinnin kohdentamista varten rikastavaa tietoa, jonka avulla markkinointikampanjat näytetään määrätylle hakutulokselle

Lisäksi keräämme Google Analytics-työkalulla evästeitä sivustokävijöistä tilastollisiin tarkoituksiin, jotta voimme kehittää sivustoamme paremmin kohderyhmää palvelevaksi.

Minkään evästekäytännön kautta ei kerätä tietoa, josta käyttäjä voitaisiin tunnistaa, kuten nimeä, sähköpostia tai osoitetta.

Suostumus evästeiden käyttämiseen

Vieraillessasi ensimmäistä kertaa verkkosivuillamme, annamme sinulle mahdollisuuden hyväksyä (valitsemalla ”OK”) tai hylätä (=lopettaa istunnon) evästeiden asettamisen.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi evästeiden tallentamiseen laitteellesi ottamalla yhteyttä tämän rekisterin pitäjään. Voit myös poistaa laitteellesi jo tallennetut evästeet selaimesi asetuksista.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Evästetiedot menevät alihankkijallemme (Routa Markkinointi Oy) retargeting-mainonnan toteuttamista varten.

Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot ovat suojatulla palvelimella ja sähköinen tiedonsiirto tapahtuu tarvittaessa salattua ja suojattua yhteyttä̈ käyttäen.

Muilta kuin sähköisiltä̈ osin tiedot säilytetään lukituissa ja/tai valvotuissa tiloissa. Tiedot säilytetään vain niiden käyttötarpeen mukaisen ajan ja tuhotaan kunkin käyttötarkoituksen edellyttämän lakiteknisen määräajan loputtua tietoturvallisesti.

Käytettäessä seitsemännessä kohdassa kuvattuja kolmannen osapuolen palveluita, JMK Ravintolat Oy solmii kyseisten tahojen kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä, jossa nämä tahot sitoutuvat Tietosuoja-asetuksen mukaisiin velvoitteisiin henkilötietojen käsittelyyn ja mm. tietoturvaan liittyen.

 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

tietosuoja@om.fi

+358 29 566 6700

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

 

 1. Muutokset tähän rekisteriselosteeseen

JMK Ravintolat Oy voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilman etukäteisilmoitusta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen. Suosittelemme rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.